Redactie

Markant is er door en voor de bewoners, verenigingen, winkels, bedrijven, parochies enzovoort en brengt positieve berichten over 'Verleden en heden, mensen en zaken, cultuur en natuur'. Verenigingen en dergelijke kunnen gratis publiceren met zelf aangeleverde artikelen en foto's. Voor winkels en bedrijven gelden de advertentietarieven. Naast het publiceren van aangeleverde kopij gaat Markant er ook zélf op af met eigen redacteuren, waarbij op basis van een interview een artikel gemaakt wordt. Ook kent Markant een aantal vaste rubrieken en columns die zeer gewaardeerd worden.

Redactie aanleveren
In principe wordt alleen gratis redactie geboden aan particulieren, verenigingen e.d. uit het eigen verspreidingsgebied. Uitzondering wordt o.a. gemaakt voor (deels) betaalde berichten. 

Ingezonden kopij kan door de redactie geredigeerd, ingekort of niet geplaatst worden (ook zonder opgave van redenen). 

Aanleverspecificaties:

Berichten mogen maximaal 500 woorden bevatten, normaal getypt en gemaild in een Word document, zonder kaders en andere 'opmaak items'. Foto's zijn verplicht in Markant: puur tekstberichten worden in principe niet opgenomen. Foto's - vrij van alle rechten - aan te leveren als losse .jpg bestanden in groot formaat of in hoge resolutie (300 dpi) bij een minimaal formaat van 15 x 10 cm, liefst via www.wetransfer.nl. Foto-montages, foto's met tekst eroverheen e.d. worden niet geplaatst.

Uw bericht wordt in de redactionele stijl van Markant door ons opgemaakt. U kunt dus geen eigen opmaak, 'advertentie-achtige' publicaties, flyers of posters als gratis redactie laten opnemen. Dit soort zaken worden alleen tegen de geldende advertentie-tarieven gepubliceerd. Ook worden geen formulieren/uitknipstroken e.d. opgenomen.

Mail uw berichten, vragen, tips of opmerkingen naar:

redactie@markantvalkenburg.nl
redactie@markanteijsden-margraten.nl

redactie@markantmaastrichtoost.nl

Redactieteam
 

Het redactieteam stelt zich aan u voor. Klik hier.


Markant - Zuid Limburg